wtorek, 17 kwiecień 2018 10:34

Nasze cele

Napisane przez E.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Poniżej przedstawiamy Państwu nasze cele - zapisy umieszczone w Statucie, który też jest na naszej stronie do pobrania.Główny cel istnienia fundacji nie zawęża naszej działalności do konkretnej grupy wiekowej, dziedziny ubóstwa czy jednostki chorobowej.
Nie chcemy się zamykac na potrzeby, tylko w wielu kategoriach życia pokazywać jak łatwe jest czynienie dobra.
Każdorazowo pomagająć tym, którzy tego potrzebują. 
Zapraszamy do współpracy i dziękujemy każdemy za wsparcie i współpracę.Głównym celem fundacji jest tworzenie, realizowanie i wspieranie inicjatyw służącychdokonywaniu dobrych zmian w życiu osób i zwierząt w trudnej sytuacji, a także zmianieświadomości społecznej, służącej szerzeniu działania dobra.
Cele szczegółowe:
1. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szanstych rodzin i osób;
2. Pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym, potrzebującym - domowym, gospodarczym iżyjącym dziko – ze szczególnym uwzględnieniem kotów - w projektach pod wspólną nazwą „Polcia Sytuli“ ;
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;6. Działalność charytatywna;
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;8. Ochrona i promocja zdrowia ;
9. Działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
10. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym- propagowanie i wspieranie twórców rękodzieła, rzemieślników oraz wszelkiej działalnościkulturalnej i artystycznej;2- ochrona i opieka nad dobrami kultury i zabytkami, w tym parkami;
11. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wtym wymieniona w celu 2;
12. Działalność na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwopieszych ;
13. Promocja i organizacja wolontariatu;
14. Propagowane zdrowego trybu życia i ekologicznych postaw.
15. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Czytany 1317 razy
Więcej w tej kategorii:« KONTAKT