Ewa Chróścicka

Ewa Chróścicka

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 18:18

Wielki Mecz Charytatywny III

Zapraszamy na III mecz Reprezentacja Artystów Polskich vs. Drużyna Fundacji Rób Dobro

 

Wszelkie bieżące informacje:

https://www.facebook.com/events/2320779008143797/

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Sosnowiec

 

piątek, 25 maj 2018 21:01

Informacja o danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym Fundacja Rób Dobro realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

http://robdobro.org/o-nas/sprawozdania

 

piątek, 25 maj 2018 20:59

Informacja o danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym Fundacja Rób Dobro realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które podaliście wykonując przelew darowizny na rzecz naszej organizacji jako osoby prywatne, osoby reprezentujące Partnera albo Firmę oraz dane otrzymane w ramach korespondencji z nami. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko/adres/adres email/nr tel.
Kto jest administratorem danych? Administratorem danych osobowych jest nasza organizacja:

Fundacja Rób Dobro Plac Kościuszki 5 41- 205 Sosnowiec

wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000617496

Jak się z nami skontaktować? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: - pisemnie, pocztą na adres: Fundacja Rób Dobro Plac Kościuszki 5 41- 205 Sosnowiec

- emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Aby otrzymać darowiznę i przekazać ją potrzebującym,  trzeba przetwarzać Państwa dane osobowe. Państwa dane są potrzebne byśmy mogli współpracować, tj. kontaktować się z Państwem, promować naszą działalność, poszczególne wydarzenia, odpowiadać na wiadomości, wysyłać informacje. Dane służą także archiwizowaniu i rozliczaniu.

 W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

 Nie będziemy przesyłać informacji na Państwa adres email ani tel, jeśli nie wyraziliście Państwo na to zgody. Państwa dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.
Komu udostępniamy Państwa dane? Nie udostępniamy danych innym podmiotom.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe są przetrzymywane przez okres realizacji darowizny oraz wykonania obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz prawnych, a także statystycznych i archiwizacyjnych.

Dokumentacja z transakcji płatniczych przechowywana jest przez 5 lat od końca danego bieżącego roku podatkowego. Jakie Mają Państwo prawa i jak mogą Państwo z nich skorzystać? Każdy ma prawo żądania dostępu do Własnych danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Każdy ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką posiadamy oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu należy wysłać email lub żądanie pocztą,  Prawo do potwierdzenia przetwarzania Każdy ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, każdy jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania jego danych. Prawo do sprostowania Każdy może zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczącego go danych osobowych, jeżeli uważa je za nieprawidłowe lub nieaktualne. Można także zwrócić się o uzupełnienie danych, jeśli są one przez Państwa uznane za niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym Każdy ma prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że każdy może żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie czyjejś zgody, a osoba wskazana ją cofnęła,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych,
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego. 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych Każdy może żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli: a) kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Państwa danych jest w Waszej ocenie niezgodne z prawem, ale zainteresowana osoba wyraża sprzeciw wobec ich usunięcia, natomiast żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wnieśli Państwa sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 5. Prawo do przenoszenia danych Każdy może zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, jego danych osobowych, które wcześniej przekazał Fundacji. Pozwala to na przesłanie danych  innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje każdemu wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody. 6. Prawo do sprzeciwu Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu przekazywania informacji o naszej działalności – w związku z tym każdy na prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu w/w działań. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu. 7. Prawo do skargi Każdy ma prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

sobota, 15 lipiec 2017 11:28

Dotacja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Mamy przyjemność poinformować Was, że 14 lipca br. zostały ogłoszone wyniki konkursu, w którym nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na rozwój małych podmiotów w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017.

Kwota dofinansowania: 4 991,92 zł

Zakupione w ramach programu przedmioty oraz usługi pozwolą nam działać dalej i robić więcej dobra!

logotypy fio z podpisem 2017